ห้องพัก

ดาวน์โหลดตารางสรุปราคาห้องพัก


ห้องรับรอง 2

ห้องประทับใจ (1)

ห้องประทับใจ (2)

บ้านปีกไม้

บ้านดินหอม

บ้านดินเหนียว

บ้านดินทอง

บ้านดินคุณนาย

บ้านดินคุณหญิง

บ้านดินคุณชาย

บ้านดินผูกใจ

บ้านดินฝากใจ

บ้านดินประสานใจ

บ้านดินมัดใจ

บ้านดินสมานใจ

บ้านดินรักใจ

อาคารบ้านดินรวมใจ

หมายเหตุ
** ราคานี้เป็นราคาที่พัก 1 คืนพร้อมอาหารเช้า สำหรับจำนวนผู้เข้าพักตามที่กำหนด
** เตียงเสริม เตียงละ 500 บาท/ท่าน (ราคานี้รวมที่นอน, หมอน, ผ้าห่ม, ผ้าเช็ดตัว, อาหารเช้า)

ดาวน์โหลดตารางสรุปราคาห้องพัก